M2Meter.com

Pārdots neapbūvēts zemesgabals 3103 m2 platībā Rīgā, Rītabuļļos

Tiek pārdots neapbūvēts zemesgabals 3103 m2 platībā Rīgā, Rītabuļļos, Dīgstu iela 5:

– Zemes gabals ir reģistrēts zemesgrāmatā
– Kanalizācija: iespēja izbūvēt lokālo kanalizāciju
– Ūdensapgāde: iespēja uzstādīt ūdens spici
– Elektrība: pieslēgums no A/S “Latvenergo” objekta tuvumā
– Piebraucamais ceļš: asfaltēts ceļš 20 metru attālumā no zemes
– Lieliskā vieta savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja) būvniecībai
– Teritorija nav appludināta pat ar kritisku ūdens līmeņa celšanos

Labi attīstīta infrastruktūra: blakus atrodas autobusa pietura, līdz upei Buļļupe 50 m, līdz juras līcim un Vakarbuļļu pludmalei 700 m .
Līdz Rīgas centram 15 min. ar automašīnu vai 25 min. ar sabiedrisko transportu.

Продаётся незастроенный земельный участок площадью 3103 м2 в Риге, Ритабулли, ул. Диксту 5:

– Земельный участок зарегистрирован в земельной книге
– Канализация: возможность строительства локальной канализации
– Водоснабжение: возможность установки спицы для водоснабжения
– Электричество: подключение от А/О “Latvenergo” рядом с объектом
– Подъездная дорога: асфальтированная дорога в 20 метрах от земли
– Отличное место, чтобы построить дом для одной или двух семей
– Территория не затапливается даже при критическом подъеме уровня воды.

Развитая инфраструктура: рядом находится автобусная остановка, до реки Бульупе 50 м, до морского залива и пляжа Вакарбулли 700 м.
До центра Риги – 15 мин. на машине или 25 мин. на общественном транспорте.

For sale an undeveloped land plot with an area of 3103 m2 in Riga, Rītabuļļi, Digstu street 5:

– The land plot is registered in the Land Register
– Sewerage: the possibility to build a local sewerage system
– Water supply: the possibility to install a water well
– Electricity: connection from A/S “Latvenergo” near the site
– Access road: paved road 20 meters from the land
– A great place to build a house for one or two families
– The territory is not flooded even with a critical rise in the water level.

Developed infrastructure: there is a bus stop nearby, 50 m to the Bulupe river, 700 m to the sea bay and Vakarbulli beach.
To the center of Riga – 15 min. by car or 25 min. on public transport.

Feel free to contact us regarding any questions about the real estate property